Vietnam - Care4thekids

Ga naar de inhoud

Vietnam

Landen Informatie


Vietnam, het land dat bij velen een dubbel gevoel oproept. Enerzijds het voortdurend geconfronteerd worden met het oorlogsverleden. Anderzijds de grote veerkracht waarmee het volk de vele problemen heeft overwonnen. Vietnam heeft een bewogen geschiedenis met langdurige oorlogen, waardoor de industriële ontwikkeling ernstig werd belemmerd.

De economie van het land die hevig steunt op inkomsten uit rijst en andere agrarische export, is in een staat van transitie. De uitbreiding van buitenlandse investeringsmogelijkheden heeft gezorgd voor een "transfer" van nieuwe technologie en kennis naar Vietnam, een verhoging van arbeidsmogelijkheden en het heeft ervoor gezorgd dat veel, voorheen, arme families in staat waren de armoede te ontvluchten en hun leven enorm te verbeteren."
Toch lijkt bijna dertig procent van de inwoners van Vietnam nog onder de armoedegrens te leven.

In Vietnam worden jaarlijks honderden kinderen geboren met handicaps die bij ons in Nederland direct worden behandeld. Dat gebeurt ook in Vietnam steeds meer maar met name op het platteland en in de arme gebieden is er sprake van een enorme achterstand. Tijdens de Vietnam oorlog werden tonnen Agent Orange, over het land uitgestrooid. Agent Orange is een hoog giftig ontbladeringsmiddel. Het gif bevindt zich nog in de bodem, water, slijk en zand.

Langs deze weg komt het in de voedselketen van mens en dier. Kortom, vele slachtoffers uit het verleden maar ook kinderen die nog geboren zullen worden. Het zorgt voor geboorteafwijkingen bij kinderen.
Het is niet verwonderlijk dat tot op heden nog zoveel gehandicapte kinderen worden afgestaan aan weeshuizen. Voor een gehandicapt kind kan men vaak niet zorgen.

Terug naar de inhoud