Projecten - Care4thekids

Ga naar de inhoud

Projecten

Projecten

Care4thekids werkt samen aan projecten!

De volgende uitgangspunten hanteert Care4theKids voor de projecten:

* Care4theKids richt zich primair op kinderen.

*
De projecten dienen aan te sluiten bij de behoeften van de gemeenschap. Voor elk project trekken wij daarom lokaal een samenwerkingspartner aan, waarmee we gezamenlijke doelen van het project en de voortgang kunnen afstemmen. Care4theKids zal nimmer doelen eenzijdig definiëren en/of opleggen.

* Ten behoeve van de continuïteit dienen projecten uiteindelijk zelfvoorzienend te zijn. Met de afronding van het project, houdt ook de geldstroom (indien mogelijk) van Care4theKids richting het project op. In afstemming met de medewerkers van het project wordt gekeken hoe de bevolking/kinderen blijvend gebruik kan maken van de opgeleverde faciliteiten.

*  De projectdoelen sluiten aan op de millenniumdoelen.


Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Ondanks dat deze doelen niet bereikt zijn, vinden we als Care4theKids belangrijk aan deze doelen te blijven werken. We noemen ze dan hier ook nog steeds.


Hieronder is te zien en lezen wat de millenn
iumdoelen inhouden:
Vietnam

Care4theKids heeft lange tijd samengewerkt met twee verschillende projecten in Vietnam waar men ondersteuning, zowel fysiek als financieel, heel goed kan gebruiken.
Het zijn twee hele verschillende projecten maar bij beide gaat het om kinderen. Kinderen die geen uitzicht hebben op een goede toekomst omdat de ouders te arm zijn om bijv. scholing of soms zelfs voedsel te betalen.

Eén project, The Center of Rehabilitation an Support for Handicapped Children (Ho Chi Minh City) kan inmiddels zelfstandig verder met het onderwijsprogramma dat Care4theKids samen met de begeleiders heeft opgepakt. Hier zijn we geweldig trots op. Met behulp van vrijwilligers is het van een medisch dagcentrum bijna een heuse school geworden waar kinderen met beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen. Via de link hieronder kunt u over het project lezen.


Het andere project, het Cu Chi Free Education project, ondersteunen we nog steeds met middelen voor een warme lunch op school en een jaarlijks terugkerend schoolreisje.

ook hierover kunt u lezen via de onderstaande link.


Tot slot ondersteunen we drie studenten. We zorgen dat zij een studie kunnen doen. Lees verder via onderstaande link.

Care4theKids zet zich in om voor de kinderen binnen deze projecten een verschil te maken!

Voor informatie over de projecten gaat u naar:

- Cu Chi Free Education Project (Cu Chi)

- The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children (Ho Chi Minh City)


- Ondersteuning aan studenten


Ondersteuning

Om de ondersteuning en doelen binnen deze projecten te kunnen realiseren, kan Care4theKids hulp en ondersteuning goed gebruiken.
Help Care4theKids helpen!
Samen helpen en samen werken aan een betere toekomst voor deze kinderen!

Wil je meer over deze projecten weten of wil je weten hoe je deze projecten kan ondersteunen? Neem dan contact op met Care4theKids of stuur een mail naar info@care4thekids.nl,
We komen graag meer vertellen over deze projecten.
U kunt ook naar de pagina  sponsoring/doneren
gaan voor meer informatie.

In de komende periode zal Care4theKids nog diverse andere projecten bezoeken. Waar is op welke manier ondersteuning nodig? Wat is de eerste basisbehoefte?

Binnenkort hopen we meer over deze projecten te kunnen vertellen

Ga naar de fotoboeken om meer beelden van de projecten in Vietnam te bekijken!

Terug naar de inhoud