The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children - Care4thekids

Ga naar de inhoud

The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children

Projecten

" The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children"In Ho Chi Minh City, midden in de stad, is het project " The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children" gevestigd. Een opvanghuis voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen uit zeer arme gezinnen. Dit project heeft dringend financiële maar ook fysieke ondersteuning nodig. Er worden rond de 90 kinderen opgevangen waarvan er ongeveer 20 permanent wonen. Zij hebben geen ouders of familie meer. Het gebouw biedt capaciteit aan 150 kinderen maar dan moet heen gedeelte nog grondig worden opgeknapt. Er zijn nu bijvoorbeeld geen voldoende werkende sanitaire voorzieningen. Daarnaast werd en wordt nog steeds aangegeven dat men niet goed weet hoe men met deze kinderen om moet gaan. Er werd voorheen geen educatie gegeven omdat men niet weet hoe men dit aan moet pakken. In Vietnam is weinig kennis over education voor gehandicapte kinderen en wordt ook niet echt opgepakt. Deze kinderen hebben hierdoor geen toekomst en zitten meestal thuis.

Binnen het project heeft men niet voldoende kennis om de kinderen de ondersteuning te bieden die zij zo hard nodig hebben. Samen met de mensen die werkzaam zijn op dit project heeft Care4theKids een plan opgesteld om ook voor deze kinderen een verschil te maken en ze een toekomst te bieden. Er zal worden gewerkt aan een fijne en veilige plek voor deze kinderen en waar in de toekomst meer kinderen kunnen worden opgevangen. De samenwerking tussen dit project en Care4theKids is vooral gericht op de ondersteuning bij het geven van educatie waardoor ook deze kinderen in de toekomst meer zelfredzaam zullen zijn. In juli 2012 zijn we gestart met 2 klassen voor kinderen met beperkingen en 1 klas voor kinderen met een ondergewicht door tekort aan voedsel. Inmiddels is dit verder uitgebreid naar 9 klassen op verschillend niveaus (kinderen met autisme, ondervoede kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige beperking) en krijgen alle kinderen een vorm van educatie. Toch is dit nog van een vrij laag niveau. De laatste jaren is, met behulp van vrijwilligers, het geven van educatie op een hoger niveau gebracht. Echter kan men hier op het project nog verder in groeien.
De inzet van vrijwilligers kunnen we hier nog steeds goed bij gebruiken.


"Education Development Program"

Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (POZK), The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children (CORSHC) en Care4theKids. Dit met als doel het onderwijsprogramma binnen CORSHC verder te ontwikkelen en de vaardigheden van de teachers en het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Hiervoor is een projectplan, Education Development Program (EDP), opgesteld.
In dit projectplan staan onder andere de doelstellingen die we willen behalen op het Centre. En dan gaat het natuurlijk om onderwijskundige doelstellingen. Wat is nu essentieel in onderwijs aan kinderen met "special needs"? Wat zijn de hulpvragen die de teachers op CORSHC hebben? Hoe kunnen we de expertise van Nederlandse leerkrachten gebruiken om die van de teachers in Ho Chi Minh City te vergroten? Dat zijn vragen die ten grondslag liggen aan de inhoud van het projectplan.

De vragen die er momenteel liggen bij de teachers in Vietnam zijn vooral gericht op het creëren van een passend curriculum (leerlijnen), het afstemmen op de onderwijsbehoefte en het niveau van de leerlingen en het effectief en concreet organiseren van de lessen in een dagprogramma. Het zijn vaardigheden waar leerkrachten in Nederland ook mee te maken hebben en die zij dus goed kunnen helpen ontwikkelen. We zijn hier in de zomers van 2012 en 2013 en in februari 2014 al mee aan het werk geweest. We zien dat met het beschreven projectplan (EDP) de leerkrachten en andere vrijwilligers in een doorgaande lijn elkaars werk kunnen overnemen en voortzetten.

In mei 2014 is er een start gemaakt met het werven van leerkrachten (als vrijwilligers) die werkzaam zijn op scholen aangesloten bij POZK. In oktober 2014 zijn de eerste vrijwilligers van POZK worden uitgezonden naar Vietnam. Nog steeds gaan er jaarlijks vier leerkrachten/directeuren naar het project om hun onderwijskennis over te dragen aan de begeleiders van het project.

Daarnaast is iedereen die ervaring heeft in het onderwijs of met 'special need children' welkom zich aan te melden als vrijwilliger en mee te werken aan het Education Development Program.

Mocht u zelf geïnteresseerd zijn om mee te werken in het Education Development Program, of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Henriette Dijkstra (henriette@care4thekids.nl)

NB. Het is goed te weten dat óók vrijwilligers zonder onderwijservaring welkom zijn op het project CORSHC.
Er zijn vele handen nodig en er is voldoende werk te doen.

Terug naar de inhoud