ANBI - Care4thekids

Ga naar de inhoud

ANBI

Care4theKids

ANBI


Stichting Care4theKids is een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te kunnen worden als ANBI. Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI, dan geniet het goede doel belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u voorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de belastingdienst als voorwaarde gesteld dat een goed doel/stichting via internet bepaalde infomatie zoals het beleidsplan, jaarverslag, beloningsbeleid etc. moet verstrekken voor het behoud van de ANBI-status. Dit om vanuit de goede doelen meer transparant te zijn.

Als stichting wil Care4theKids ook graag transparant zijn over onze werkzaamheden en hoe we sponsorgelden en donaties inzetten.
Hieronder vindt u informatie over Stichting Care4theKids en documenten om te downloaden. U kunt zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt 1x per twee maanden.


Informatie:

Naam:  Stichting Care4theKids
    of:    
Care4theKids
K.v.K:  55360297
RSIN:   851669955

Contactgegegevens:

Middenweg 97
1394 AE Nederhorst den Berg
Tel: 06-127 66 420
E: info@care4thekids.nl


Bestuur:

Henriëtte Dijkstra- voorzitter (alleen/zelfstandig bevoegd)
Klaas Honing- penningmeester (gezamenlijk bevoegd)
Wilma Gul- secretaris (gezamenlijk bevoegd)
Ronald Croese- bestuurslid (gezamenlijk bevoegd)

Het doel van Care4theKids:

De stichting heeft als doel: het organiseren en ondersteunen van kleinschalige projecten om de toekomst van kansarme kinderen in Azië te verbeteren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van vrijwilligersreizen om de gemelde projecten fysiek en financieel te ondersteunen.
(Statuten/artikel 2-Doel)


Missie en doelen

De missie van Care4theKids is een betere toekomst voor kansarme kinderen. Ondersteuning in de belangrijkste basis- en levensbehoeften van een kind. Ze een kans te geven hun eigen toekomst te kunnen beïnvloeden. Care4theKids richt zich met name op onderwijs- en voedselprogramma's. Dit omdat onderwijs belangrijk is voor de toekomst van een kind. En om onderwijs goed te kunnen volgen is een goede gezondheid belangrijk. Hier draagt gezonde voeding aan bij.

Daarnaast heeft Care4theKids als missie jongeren te inspireren om zich in te zetten voor een positievere wereld. Samen helpen en samen werken aan een betere toekomst voor de kinderen in Azië

Het doel van Care4theKids is dat kinderen in de toekomst zelfredzaam zijn en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

In het beleidsplan kunt u hier meer over lezen. In het jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten we hebben ondernomen om de doelen van Care4theKids te bereiken.
In het jaa
rverslag vindt u ook het financieel jaarverslag.
Via onderstaande links kunt u de genoemde documenten, inclusief het beloningsbeleid, downloaden.


- Jaarverslag / financieel verslag 2021

- Jaarverslag / financieel verslag 2020

- Jaarverslag/ financieel verslag 2019
-
Jaarverslag/ financieel verslag 2018

- Jaarverslag/ financieel verslag 2017

- Jaarverslag/ financieel verslag 2016

- Jaarverslag/financieel verslag 2015


- Beleidsplan 2014-2016 (verlengd/doorlopend naar 2023)                    

- Beleidsplan 2013                                                                

- Beleidsplan 2012                                                     

                                                                                                                                                                     

- Beloningsbeleid
Terug naar de inhoud