Nieuw schoolgebouw Cu Chi Free Education Project - Care4thekids

Ga naar de inhoud

Nieuw schoolgebouw Cu Chi Free Education Project

Projecten
NIEUWBOUW SCHOOL CU CHI FREE EDUCATION PROJECT
Het oude schoolgebouw van het Free Education Project in Cu Chi voldoet niet meer aan de huidige eisen van een schoolgebouw. Daarnaast is er veel lekkage tijdens regen en de toiletten zijn niet inpandig.
De zusters van het project zijn al geruime tijd bezig met het rond krijgen van de benodigde vergunnigen en daar lijkt nu eindelijk schot in te komen.
Ondertussen wordt er hard gewerkt om het geld dat nodig is om de school werkelijk te bouwen bij elkaar te krijgen. Het project is afhankelijk van sponsoren.
The Congregation waar het project deel van uitmaakt, neemt de helft van de kosten van het nieuwe schoolgebouw op zich. Dit geld komt uit de projecten waar wel geld voor binnenkomt. Het Cu Chi Free Education Project is een school waar kinderen gratis onderwijs krijgen omdat de ouders dit niet kunnen betalen. Er zijn dus geen inkomsten.
Naast de middelen die The Congregation in de bouw van de school stopt, zijn er daarom ook middelen van sponsoren nodig.
Care4thKids wil hier graag aan bijdragen!!!!
Naast de bouw van een nieuwe school wordt er ook gewerkt aan een nieuw verblijf voor de zuster, maar ook aan vijf winkelunits aan de straatkant die ze gaan verhuren om zo weer inkomsten te generen.
Omdat er voor het gehele complex (school, verblijf zuster en de winkelunits) een groot bedrag (ongeveer 500.000 dollar) nodig is, wordt er eerst gestart met de 5 winkelunits. Hiervoor hoeven geen huidige gebouwen te worden gesloopt. De winkelunits zijn vrij eenvoudig te bouwen en kunnen daardoor ook snel klaar zijn. Door de verhuur hiervan komt er direct geld binnen. Dit kan dan worden gebruikt voor de bouw van de school.
De school komt aan de andere kant van het terrein zodat er voorlopig in het oude gebouw nog onderwijs gegeven kan worden.
Wanneer de school klaar is, zal de oude worden gesloopt en op die plek komt het nieuwe woonverblijf en de kapel voor de zuster.
Al met al een hele operatie.
Wilt u helpen het nieuwe schoolgebouw te realiseren?

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwbouw van het schoolgebouw? Vul onderstaand formulier in en u ontvangt bericht over hoe u kunt bijdragen?
Alvast hartelijk dank!De nieuwbouw van de school

Terug naar de inhoud