Studiefonds studenten - Care4thekids

Ga naar de inhoud

Studiefonds studenten

Projecten
Ondersteuning aan studenten


In 2016 is Care4theKids benaderd met de vraag of hier mogelijkheden voor zijn en of we er over na wilde denken.
Het gaat om een soort renteloze lening om de studie en wat daar bij komt kijken te bekostigen. Wanneer de jongeren in de toekomst zelfredzaam en onafhankelijk zijn, zal de lening in fasen worden terugbetaald. Hiermee kunnen we dan weer andere jongeren laten studeren.  Inmiddels hebben we hier een speciaal fonds voor binnen Care4theKids.
Samen met de sponsors (bedenkers van het fonds) en de zusters van The Congregation of our Ladies of the Mission in Vietnam, zijn we een samenwerking aangegaan. Er is een projectplan "Studiefonds" opgesteld en een overeenkomst, waar de afspraken in staan, die we met de jongeren aangaan.

In principe komen alle jongeren, ongeacht religie, huidskleur etc., die zelf te weinig middelen hebben om daadwerkelijk een studie te volgen, in aanmerking voor het studiefonds.
Zuster Celine van The Congregation en Henriëtte van Care4theKids voeren gesprekken met jongeren en hun familie om te bepalen of zij in aanmerking komen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren beseffen dat ze zich aan de afspraken houden en dat het niet vrijblijvend is. Het is van belang dat ze begrijpen wat de afspraken inhouden en dat zij zelf een verantwoordelijkheid t.a.v. hun studie en hun resultaten. Hiervan houden zij de betrokkenen op de hoogte via gesprekken met  zuster Celine en via de mail aan Henriëtte. Zuster Celine en Henriette nemen, in overleg met onze sponsor, uiteindelijk een besluit of een jongeren gebruik kan maken van het fonds.


Drie jongeren die studeren vanuit het studiefonds

Momenteel ondersteunen we drie jongeren via het studiefonds. Het zijn allemaal jongeren die zonder deze ondersteuning niet de kans hebben om te studeren om hun studie moeten afbreken om te moeten gaan werken. Naast de ondersteuning voor hun studie vallen zij ook in het foodprogram dat Care4theKids voor studerende jongeren heeft. Dit is nodig omdat zij anders naast hun studie (teveel) moeten werken om ook in voedsel te kunnen voorzien.

De jongeren die nu studeren vanuit het studiefonds zijn: Ngoc, Dao en Duy.
Ngoc studeert bussiness management en is bijna klaar met haar studie. Momenteel loopt zij stage wat zij positief hoopt af te sluiten. Vanaf het begin van het studiefonds is zij betrokken en heeft een enorme ontwikkleling doorgemaakt.
Dao studeert voor verpleegster en zit inmiddels in haar tweede jaar. Ze heeft veel plezier in haar studie en doet het erg goed.
Duy is sinds afgelopen september in het studiefonds gestapt. Hij volgt de universiteit voor Thermal Engineering Technology. Dit is een studie van 5 jaar. Het eerste jaar heeft hij heel succesvol afgerond, maar dreigde te moeten stoppen om zijn ouders de middelen niet meer hebben om hem te laten studeren. Hij is geweldig blij met de kans om wel door te gaan.

Helaas is één van de studenten (Tu) vroegtijdig afgehaakt. Door de corona zijn de zusters hem uit het oog verloren. Ook via moeder is het niet gelukt contact te krijgen met hem.
Mocht hij zijn studie toch nog weer willen oppakken, gaan we opnieuw in gesprek om afspraken te maken.

Ngoc
Ngoc, inmiddels 21 jaar, woont samen met haar moeder en jongere zusje, haar vader is al jong overleden.  Vanwege de Parkinson is het voor moeder niet mogelijk te werken. Dit houdt in dat er geen inkomsten zijn en de kinderen eigenlijk niet school kunnen. Ngoc kan echter heel goed leren en heeft inmddels bijna haar studie bussiness management afgerond. Momenteel loopt zij stage bij een mooi bedrijf. Misschien dat zij daar naar haar studie zelfs kan blijven werken.
Naast haar studie heeft Nogoc een bijbaantje in een restaurant. Verder verzorgt Ngoc ook haar moeder en zusje. Zij verzorgt vaak de maaltijden en het huishouden.
Ngoc heeft het erg fijn gevonden dat ze de kans heeft gekregen te studeren.

Dao
Dao is bijna 21 jaar oud en komt uit een gezin met 4 kinderen. Zij zijn erg arm. haar moeder verzamelt plastic flessen en papier om de kost te verdienen voor het gezin. Haar vader heeft een been en een arm verloren waardoor het voor hem lastig is werk te vinden. Haar oudste zus is psychisch niet in orde en woont in een tehuis. Haar jongste broer kan niet naar school omdat hij een zwaar ongelukt heeft gehad. Verder woont haar nichtje bij hun in huis en zij zit op het Cu Chi Free Education Project. Zo hebben de zusters ook kennis gemaakt met Dao en hebben we haar opgenomen in het studiefonds.
Dao studeert aan de opleiding verpleegkund die 3 jaar duurt. Zij zit nu in het tweede jaar en heeft het erg naar haar zin. Ze is ook erg dankbaar voor deze kans. Mede omdat wanneer zij klaar is met haar studie, zij haar familie weer kan helpen.

Duy
Duy is net 22 geworden en zit in in het tweede jaar van zijn studie Thermal Engineering Technology aan de University of Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh City.
Eeen studie van 5 jaar.
Duy gaat iedere dag met de bus naar Ho Chi Minh. We hebben gevraagd of hij niet op kamers wil, maar dat vind hij lastig gezien zijn thuissituatie. Het gezin was al arm maar zette alles bij om Duy te laten studeren. Na corona lukt dat helaas niet meer. Daarom hebben we Duy opgenomen in het studiefonds. Duy komt uit een gezin met nog een broertje en een zusje. Zij zitten op de highschool met ondersteuning van The Congregation.
Tijdens het gesprek over de studie van Duy en de mogelijkheid om dit voort te zetten, glom hij van oor tot oor. Duy is echt zo ontzettend blij dat hij zijn studie kan voortzetten. Hij heeft regelmatig contact met de zuster om te laten weten hoe het gaat. Zo dankbaar is hij.

-------------------------------------

Vindt u het ook belangrijk dat jongeren kunnen studeren?
Wilt u bijdragen aan het studiefonds? Dat is mogelijk......

U kunt op diverse manier bijdragen aan het studiefonds. Dit kan bijv. door een eenmalige donatie of structureel doneren, bijv. per maand of kwartaal.
U kunt ook aangeven of u ergens speciaal aan wilt bijdragen zoals een schooluniform, reiskosten en misschien wel het verblijf op een campus.

Het is echter ook mogelijk om de gezinnen verder te ondersteuning in hun levensonderhoud. Deze  gezinnen hebben geen of bijna geen inkomsten vanwege de situatie. Het is goed om te weten dat we de gezinnen nooit rechtstreeks geld geven, maar middelen als rijst, olie, (school)kleding etc. Het gaat om middelen voor het levensonderhoud.

Het is geheel aan u waar u aan wilt bijdragen. We zijn heel blij met alle vormen van ondersteuning!

Via onderstaand formulier kunt u aangeven op welke manier u wilt ondersteunen.


Tip

eenmalig
per maand
per kwartaal
jaarlijksTipTip

Terug naar de inhoud