Programma en projecten - Care4thekids

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Programma en projecten

Vrijwilligerswerk


Vrijwilligersprogramma Vietnam

Waar:                      Ho Chi Minh City, het zuiden van Vietnam
Hoe lang:                Het programma is mogelijk van 2 tot 12 weken
Start programma:    Elke eerste of derde maandag van de maand
Aankomst:               Luchthaven Ho Chi Minh City
Verblijf:                             Hotel in het centrum van de stad of nabij het project
Projecten:                   The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children
                                                                                                     of
                                                     Cu Chi Free Education project in Cu Chi (nog niet beschikbaar)Projecten

Care4theKids werkt samen met twee projecten in Vietnam waar vrijwilligers geplaatst kunnen worden. Het  "The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children" en "Cu Chi Free Education Project" in Cu Chi.
Twee projecten waar men ondersteuning, zowel fysiek als financieel, heel goed kan gebruiken. Bij beide projecten gaat het om kinderen die geen uitzicht hebben op een goede toekomst omdat zij wees zijn of de ouders zijn te arm om bijv. scholing of soms zelfs voedsel te betalen.

Care4theKids zet zich in om voor de kinderen binnen deze projecten een verschil te maken! Dat willen we graag doen met jou als vrijwilliger!

"The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children"
In Ho Chi Minh City, midden in de stad, is het project " The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children" (CORSHC) gevestigd. Een sociaal/medisch opvanghuis voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen uit zeer arme gezinnen. Dit project heeft dringend financiële maar ook fysieke ondersteuning nodig. Er worden nu 70 kinderen opgevangen waarvan er ongeveer 20 permanent wonen. Zij hebben geen ouders of familie meer.

Binnen het project heeft men niet voldoende kennis maar ook geen voldoende financiële middelen om de kinderen de ondersteuning te bieden die zij zo hard nodig hebben. In Vietnam is weinig kennis over educatie voor kinderen met beperkingen. Deze kinderen hebben hierdoor geen toekomst en zitten meestal thuis.
Samen met de mensen die werkzaam zijn op dit project heeft Care4theKids een plan opgesteld om ook voor deze kinderen een verschil te maken en ze een toekomst te bieden. De samenwerking tussen dit project en
Care4theKids is vooral gericht op de ondersteuning bij het geven van educatie waardoor ook deze kinderen in de toekomst meer zelfredzaam zullen zijn. In juli 2012 zijn we gestart met 2 klassen voor kinderen met beperkingen en 1 klas voor kinderen met een ondergewicht door tekort aan voedsel. Dit zal verder worden uitgewerkt en in de toekomst hoopt men meerdere klassen te kunnen starten.

De werkzaamheden die je als vrijwilliger binnen dit project gaat doen is ondersteunen bij de lessen  in de klassen. Je kan in overleg ook ideeën aandragen en lesgeven. Daarnaast kan je individueel kinderen helpen om ze op een hoger niveau te brengen. Na de lessen krijgen de kinderen te eten. Veel van deze kinderen kunnen dit niet zelf en hebben hulp nodig. Het zou fijn zijn wanneer je hierbij ondersteuning biedt. Binnen dit project kan men vrijwilligers met ervaring met kinderen met een verstandelijke beperking, Syndroom van Down of autisme goed gebruiken maar is geen vereiste."Cu Chi Free Education Project"
Care4theKids werkt samen met The Congregation of Sisters of Our Lady of the Missions in Vietnam, the Community of Cu Chi, aan het Cu Chi Free Education Project.
Het Cu Chi Free Education Project is een school waar kinderen gratis onderwijs krijgen omdat deze kinderen geen geboortecertificaat of verblijfsvergunning hebben of omdat de ouders te arm zijn om hun kinderen naar school te laten gaan.
Het Cu Chi Free Education Project biedt aan 110 kinderen een stimulerende en veilige omgeving, waarin kinderen kunnen leren en spelen met hun vriendjes. Hier worden ze gewaardeerd, gerespecteerd en er wordt naar ze geluisterd.
Echter, de kinderen gaan hier maar een halve dag naar school. Het project heeft eigenlijk al niet voldoende middelen voor deze halve dag. Dit houdt in dat de kinderen 's middags vooral op straat (over)leven of ze moeten (hoe jong ze ook zijn) meewerken voor de familie.

De samenwerking richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van deze kinderen en een uitzicht op een betere toekomst.
We willen ervoor zorgen dat de kinderen dagelijks een voedzame maaltijd krijgen en dat zij de middagen ook naar school gaan. We willen naast het gewone lesprogramma, sport en spel, creatieve vaardigheden, muziek, drama, sociale vaardigheden, computerlessen en Engelse lessen aanbieden.  Hiervoor hebben we samen met de medewerkers van het project  een plan opgesteld voor het  lunch- en educatieprogramma.  Onderwijs is immers je toekomst.


De werkzaamheden die je als vrijwilliger hier doet, zijn ondersteunen bij de lunch en ondersteuning bieden bij het lesprogramma in de middag. Aan het ochtendprogramma wordt niets veranderd en dit is in het Vietnamees. Het is een door de regering goedgekeurd lesprogramma wat op dezelfde manier als altijd zal worden uitgevoerd. Tijdens de middag zal er sport en spel, creatieve vaardigheden, muziek, drama etc. worden gedaan. Als vrijwilliger ondersteun je de leerkrachten hierbij maar mog je zelf ook ideeën aandragen en lesgeven.

Momenteel is het vrijwilligersprogramma binnen dit project nog niet beschikbaar. Dit omdat we pas kunnen starten met het middagprogramma wanneer we voldoende sponsors hebben. We zijn voor dit project op zoek naar mensen die kinderen willen sponsoren en/of het lunch- en educatieprogramma. We zijn geheel afhankelijk van giften en donaties. Zie verder www.care4thekids.nl

Vrijwilligersprogramma

Het vrijwilligersprogramma kan je doen vanaf 2 tot en met 12 weken.  Wanneer je interesse hebt in een langere periode neem dan even contact op met Care4theKids of stuur een email aan info@care4thekids.nl. Het programma start op iedere eerste of derde maandag van de maand gedurende het hele jaar. Houdt er rekening mee dat de kerstperiode en de maand juni vrije maanden zijn voor het Cu Chi Free Education Project. Gezien er toch altijd kinderen aanwezig zullen zijn (in mindere mate) omdat hun ouders/verzorgers werken is er wel een mogelijkheid tot plaatsing maar zal het programma er anders uitzien.
Wanneer je aankomt in Ho Chi Minh City is er een luchthaven pick-up voor je geregeld. Tijdens het gehele programma is je accommodatie voor je verzorgd. Je verblijft in een hotel in het centrum van de stad tijdens je programma n Ho Chi Minh. Is je programma in Cu Chi dan verblijf je door de weeks in een hotel in Cu Chi en heb je de mogelijkheid om in het weekend in Ho Chi Minh te verblijven. Ga voor meer informatie naar accommodatie.
Care4theKids heeft in Ho Chi Minh twee vrijwilligerscoördinatoren. Zij zullen je begeleiden bij je vrijwilligerswerk en je introduceren binnen het project waar je komt te werken. Bij hen kan je altijd terugvallen op hulp en voor vragen en in geval van nood.
Na beëindiging van je programma en na thuiskomst ontvang je van Care4theKids vrijwilligers deelname certificaat.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu